Rybáři z Lipnice

Český Rybářský Svaz

http://www.crslipnice.cz/index.php/fotogalerie/category/52-prostredni-2018

Vážení rybáři. V sobotu 13.10.2018 jsme slovili chovný rybník "Prostřední" v Lipnici nad Sázavou. Bylo sloveno předpokládané vysoké množství ryb mnoha druhů, hlavně však kaprů, amurů, štik a candátů. O kvalitě a velikosti se mohou rybáři přesvědčit po týdenním hájení na sportovním rybníku Váha. Není to zásluhou třináctky v datumu, ale předvšímn poctivou prací členů svazu rybářů. Opět jsme se přesvědčili, že výsledky dělá optimální obsádka rybníků kvalitním plemenným materiálem známého původu, zajištění dostatečného množství krmiva a nepřetržitá starostlivost o vodní plochy v průběhu celého roku, reagující na změny počasí a výkyvy teplot. Nejlepší obměnou je pak zdařený výlov.

Petrův zdar!

Karol Súkeník, přesdseda spolku.

Na několik fotografií se můžete podat ve fotogaklerii  "PROSTŘEDNÍ 2018" a nebo zde!

 

 

Novela vyhlášky k zákonu o rybářství

 

Dne 19. 4. 2016 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 123/2016 Sb., která mění některá ustanovení vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přinášíme vám úplné znění vyhlášky s vyznačením změn a upozorňujeme na nejpodstatnější úpravy, které se dotknou rybářů při rybolovu od 16. června 2016, kdy vyhláška nabude účinnosti (s výjimkou ustanovení § 10 Rybářský lístek, které nabývá účinnosti až dnem 1. ledna 2017):

  • zvýšení míry kapra na 40 cm na mimopstruhových i pstruhových revírech,
  • kodifikace hájení všech druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince,
  • hájení okouna říčního na mimopstruhových revírech v době od 1. ledna do 15. června, což určitě potěší všechny rybáře, kterým není lhostejné, že tato ryba v revírech ubývá.

Při lovu ryb od 16. června 2016 respektujte uvedené změny a mějte na paměti, že v rybářském řádu, který je součástí soupisů rybářských revírů je samozřejmě uvedena původní úprava.

 

Úplné znění vyhlášky naleznete zde: http://www.rybsvaz.cz/download/aktuality/userfiles/00000319/files/197_2004.pdf

Informace byla převzata z http://www.rybsvaz.cz