Rybáři z Lipnice

Český Rybářský Svaz

V tomto chovném rybníku byla hlavně násada kapra, amura a štiky. Mimo násadových ryb bylo vyloveno několik velkých kaprů. Všechny ryby byly přemístěny k dalšímu chovu do rybníka Říhovka.

Několik fotek je ZDE.

 

Členská schůze se konala v sobotu 11.1.2020. Byla zahájena v 15.00 hodin za přítomnosti 140 členů. Pracovní předsednictvo ve složení Karol Súkeník, Jiří Koníček, František Boháč, Petr Matějka a Josef Lankaš pověřilo řízením schůze předsedu místní organizace rybářů na Lipnici pana Karola Súkeníka. Ten podal zprávu o činnosti výboru v roce 2019 a zprávu o hospodaření a plnění rozpočtu. Hospodář František Boháč seznámil přítomné s plněním plánu zarybňování a o hospodaření na chovných i sportovních vodách. Zprávu dozorčí komise přednesl její předseda Josef Lankaš, komise nezjistila závady. V diskusi vystoupil starosta Města Lipnice nad Sázavou Ing. Zdeněk Rafaj, dále pak Vladimír Pluhař, Petr Matějka a František Boháč.

Součástí schůze bylo i poděkování některým členům za jejich přínos k rozvoji rybářství na Lipnici a u příležitosti jejich životního výročí jim byly předány drobné dary a povolenky k rybolovu. Jedná se o tyto členy: Čapek Vladislav (80 let), Beránek František (70), Hlaváč Karel (70), Pazderka František (70), Zvolánek Jan (70), Převrátil Jiří (70), Vańkát Vladislav (60), Herman Emil (60) a Neuman Petr (50 let). Blahopřejeme a děkujeme. 

Karol Sukenik

Několik fotek je ZDE!

Výlov rybníka Metelka byl poveden v sobotu 19. října. Zúčastnilo se ho 15 lovících členů rybářského spolku a přihlíženo přibližně 30 diváků. Výlov byl podle očekávání velmi úspěšný. Díky dvouletému chovnému cyklu došlo k přirozenému výtěru kapra a slovená násada v počtu zhruba 1600 kusů o velikosti 15 až 25 cm byla vysazena k dalšímu chovu do rybníka Můstek. Do sportovního rybníku Váha bylo zatím vysazeno 450 kusů kapra o průměrné hmotnosti 2 kg, na rybníku je do 2.11.2019 vyhlášeno "hájení", tzn. rybolov je zakázán. Další násadový kapr v počtu 800 ks byl vrácen zpět do rybníka Metelka, dále byla násada dodána do rybníka Prostřední (600 ks) a Říhovka (400 ks). K prodeji a konzumaci na slavnostním shromáždění 27. října 2019 u rybárny bylo ponecháno 100 kaprů o průměrné hmotnosti 2 kg.

FOTKY ZDE !

V pátek 20.září 2019 se konala v klubovně rybářského spolku výborová schůze. Byl projednám plán podzimních akcí s následujícím výsledkem:

19.10.2019 - výlov rybníka "Metelka"

26.10.2019 výlov rybníka "Říhovka"

27.10.2019 tradiční setkání rybářů a jejich příznivců u rybárny v Lipnici nad Sázavou

11.1.2020 - předběžný termín členské schůze v areálu kamenického učiliště v Lipnici nad Sázavou

Sraz rybářů při výlovech je v den konání v 7.00 hodin na rybárně v Lipnici nad Sázavou. Ostatní akce budou samostatně plakátovány a na členskou schůzi budou členové pozváni písemně.

Předseda rybářského svazu Karol Súkeník, v.r.

 

 

 

Vedení Českého rybářského svazu nedávno zveřejnilo změny rybářského řádu, které začnou platit už od příštího roku.

Konkrétně se jedná o:

  • stanovení nejmenší lovné míry okouna říčního na 15 cm
  • schválení povinnosti mít při lovu ryb podběrák
  • zákaz používání dvoj a trojháčků a omezení lovu ryb na umělou mušku a muškařením na mimopstruhových revírech v období od 1. 1. až 15. 6.
  • zákaz lovu na srkačku
  • zákaz používání vylovovacího háku (gafu)

Kompletní dodatek najdete ZDE

 https://www.rybsvaz.cz/beta/dokumenty/legislativa/Dodatek2019.pdf