Rybáři z Lipnice

Český Rybářský Svaz

V Ý P I S

 

VYHLÁŠKA ze dne 7. února 2018, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů se mění:

 §12 vyhlášky č. 197/2004 Sb.odstavec 2

 

 (2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

  1. a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
  2. b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.“.

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018.

Členská schůze Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Lipnice nad Sázavou proběhla v sobotu 13. ledna 2018. Zúčastnilo se jí většina členů rybářského spolku, bylo prodáno 139 členských známek pro dospělé, 9 známek pro děti a 1 známka pro kategorii 15 - 18 let. Bylo přijato 10 nových členů.

Na začátku schůze byl představen nový předseda místní organizace pan Karol Súkeník, který byl zvolen na jednání výboru dne 19.3.2017. Dosavadní předseda pan Petr Matějka byl zvolen místopředsedou. Hospodářem zůstává pan Petr Vitera.

Místopředseda, pan Matějka, v hlavní zprávě vyhodnotil činnost organizace. Počet dospělých členů byl 181, z toho byly 4 ženy a 4 ZTP. K tomu bylo aktivních 24 dětí, z nichž 14 dostalo v rámci akce ÚV ČSR první povolenku zdarma.

Činnost organizace lze hodnotit kladně. Brigádnickou činností byly zajištěny všechny práce s chovem ryb související. Produkce násadových ryb, hlavně kapra, byla splněna, rovněž byl splněn plán zarybňování a došlo ke zvýšení průměrné hmotnosti ryb.

Členská schůze byla ukončena diskusí. V průběhu schůze bylo podáno občerstvení.

Ve fotogalerii se můžete podívat na pár fotek.

 

Adresa nového předsedy:

Karol Súkeník,  Lipnice nad Sázavou č.p. 299,

582 32 Lipnice nad Sázavou

telefon: 602 365 544

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Novela vyhlášky k zákonu o rybářství

 

Dne 19. 4. 2016 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 123/2016 Sb., která mění některá ustanovení vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přinášíme vám úplné znění vyhlášky s vyznačením změn a upozorňujeme na nejpodstatnější úpravy, které se dotknou rybářů při rybolovu od 16. června 2016, kdy vyhláška nabude účinnosti (s výjimkou ustanovení § 10 Rybářský lístek, které nabývá účinnosti až dnem 1. ledna 2017):

  • zvýšení míry kapra na 40 cm na mimopstruhových i pstruhových revírech,
  • kodifikace hájení všech druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince,
  • hájení okouna říčního na mimopstruhových revírech v době od 1. ledna do 15. června, což určitě potěší všechny rybáře, kterým není lhostejné, že tato ryba v revírech ubývá.

Při lovu ryb od 16. června 2016 respektujte uvedené změny a mějte na paměti, že v rybářském řádu, který je součástí soupisů rybářských revírů je samozřejmě uvedena původní úprava.

 

Úplné znění vyhlášky naleznete zde: http://www.rybsvaz.cz/download/aktuality/userfiles/00000319/files/197_2004.pdf

Informace byla převzata z http://www.rybsvaz.cz