Rybáři z Lipnice

Český Rybářský Svaz

Členská schůze se konala v sobotu 11.1.2020. Byla zahájena v 15.00 hodin za přítomnosti 140 členů. Pracovní předsednictvo ve složení Karol Súkeník, Jiří Koníček, František Boháč, Petr Matějka a Josef Lankaš pověřilo řízením schůze předsedu místní organizace rybářů na Lipnici pana Karola Súkeníka. Ten podal zprávu o činnosti výboru v roce 2019 a zprávu o hospodaření a plnění rozpočtu. Hospodář František Boháč seznámil přítomné s plněním plánu zarybňování a o hospodaření na chovných i sportovních vodách. Zprávu dozorčí komise přednesl její předseda Josef Lankaš, komise nezjistila závady. V diskusi vystoupil starosta Města Lipnice nad Sázavou Ing. Zdeněk Rafaj, dále pak Vladimír Pluhař, Petr Matějka a František Boháč.

Součástí schůze bylo i poděkování některým členům za jejich přínos k rozvoji rybářství na Lipnici a u příležitosti jejich životního výročí jim byly předány drobné dary a povolenky k rybolovu. Jedná se o tyto členy: Čapek Vladislav (80 let), Beránek František (70), Hlaváč Karel (70), Pazderka František (70), Zvolánek Jan (70), Převrátil Jiří (70), Vańkát Vladislav (60), Herman Emil (60) a Neuman Petr (50 let). Blahopřejeme a děkujeme. 

Karol Sukenik

Několik fotek je ZDE!