Rybáři z Lipnice

Český Rybářský Svaz

V pátek 20.září 2019 se konala v klubovně rybářského spolku výborová schůze. Byl projednám plán podzimních akcí s následujícím výsledkem:

19.10.2019 - výlov rybníka "Metelka"

26.10.2019 výlov rybníka "Říhovka"

27.10.2019 tradiční setkání rybářů a jejich příznivců u rybárny v Lipnici nad Sázavou

11.1.2020 - předběžný termín členské schůze v areálu kamenického učiliště v Lipnici nad Sázavou

Sraz rybářů při výlovech je v den konání v 7.00 hodin na rybárně v Lipnici nad Sázavou. Ostatní akce budou samostatně plakátovány a na členskou schůzi budou členové pozváni písemně.

Předseda rybářského svazu Karol Súkeník, v.r.