Rybáři z Lipnice

Český Rybářský Svaz

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI ČRS, z.s., MO Lipnice nad Sázavou

 Členská schůze Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Lipnice nad Sázavou se bude konat v sobotu 12. ledna 2019 v 15.00 hodin na internátě bývalého kamenického učiliště (dnes SOŠ)  v  Lipnici nad Sázavou.
Již od 13.00 hodin je možné odevzdat povolenku z roku 2018 s řádně vyplněným přehledem o úlovcích,  zaplatit  členské příspěvky na rok 2019 (známka 500 Kč) a zakoupit povolenku na rok 2019 (ceny viz www.crslipnice.cz) . Přesně od 15.00 hodin pak proběhne vlastní schůze a po jejím ukončení bude dále možno pokračovat v nákupu povolenek a známek.
Těm, kteří se nemohou z vážných důvodů schůze zúčastnit připomínám, že povolenku, včetně vyplněného záznamu o úlovcích, je nutno odevzdat nejpozději do 15.1.2019. Bez splnění této povinnosti nemůže být nová povolenka vydána.
 
Petrův zdar!
                         Petr Vitera                                               Karol Súkeník